Người dân phải làm gì khi bị chậm cấp sổ đỏ căn hộ?

Người dân phải làm gì khi bị chậm cấp sổ đỏ căn hộ?

Đây là vấn đề mà nhiều người quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Bởi vậy, cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp mọi người bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho mình về vấn đề chậm cấp sổ đỏ. Người dân phải làm gì để xóa bỏ tình …